TE KAUPAPA | ABOUT US

I hangaia te kaupapa nei kia māori ake ai te reo Māori, kia tautoko hoki ai i ngā toa tauā mō te reo Māori - arā ko RAAKAI te ingoa. He kaupapa tēnei ka hoko kau atu i ngā hua o muri nei e whakaahu whakamua ai te reo Māori.

Created to contribute to the normalisation of Te Reo Māori and to support those championing for its' revival -  RAAKAI offers contemporary, exclusive designs that bring Te Reo Māori to the forefront.

"Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ka ora ai te reo"